Zmiany w regulacjach kredytowych, które wchodzą w życie w 2024 roku, budzą ogromne zainteresowanie zarówno wśród klientów banków, jak i samych instytucji finansowych. Omówienie nowych przepisów oraz ich wpływu na rynek kredytowy wymaga uważnego prześledzenia nadchodzących lub już realizowanych innowacji oraz ich potencjalnych konsekwencji dla wszystkich zainteresowanych stron. Sprawdź, co trzeba wiedzieć, by być na bieżąco z regulacjami kredytowymi.

Instytucje pożyczkowe pod nadzorem KNF

Od 1 stycznia 2024 roku znacząco wzrosły wymagania dla instytucji pożyczkowych, które muszą mierzyć się z nowymi regulacjami. Zwiększenie minimalnego kapitału zakładowego do 1 miliona złotych oraz obowiązek kwartalnego raportowania do Komisji Nadzoru Finansowego to tylko niektóre z wymogów, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku pożyczkowym. Oczekuje się, że te zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby aktywnych firm pożyczkowych, co może prowadzić do konsolidacji rynku, normalizacji oraz zwiększenia innowacyjności w tej branży.

Nowy program „Mieszkanie na start”

Po sukcesie programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań. Choć wstępne założenia nowej propozycji są już znane, wciąż brakuje ostatecznej wersji. Sugeruje się, że powinna ona zawierać więcej rozwiązań, mających na celu minimalizację wpływu programu na ceny nieruchomości.

Wakacje kredytowe w 2024 roku

Propozycja przedłużenia ustawowych wakacji kredytowych zakłada możliwość odroczenia spłaty do 4 rat w ciągu roku pod warunkiem przekroczenia progu relacji raty do dochodu na poziomie 30%. Według rządowego projektu, który został przyjęty na początku marca, z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. oraz w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. Chętni na to rozwiązanie muszą posiadać kredyt hipoteczny w złotych zawarty przed 1 lipca 2022 r., który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł.

Więcej kredytów opartych na WIRON-ie

Rok 2024 ma przynieść zwiększenie liczby kredytów hipotecznych opartych na nowym wskaźniku WIRON, zastępującym WIBOR. Mimo że kilka kolejnych banków przygotowuje się do wprowadzenia nowych ofert, zmiana wskaźnika nie przyniosła jeszcze oczekiwanej dynamiki na rynku kredytów hipotecznych. Pojawiły się również pierwsze głosy, że WIRON wcale może nie być tak dobrym rozwiązaniem, za które jeszcze kilka miesięcy temu go uważano.

Blokada PESEL w pełnej wersji

Od 1 czerwca 2024 roku zostanie wprowadzona pełna wersja blokady PESEL, mająca na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i zabezpieczenie przed nadużyciami finansowymi. Mechanizm ten ma potencjalnie utrudnić przestępcom wykorzystanie skradzionych danych do zaciągania nieautoryzowanych kredytów i pożyczek.

Podsumowanie

Rok 2024 to okres istotnych zmian w regulacjach kredytowych, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek finansowy. Od zaostrzenia nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi, po nowe inicjatywy w zakresie kredytów hipotecznych – wszystko to składa się na dynamiczny krajobraz regulacyjny, który wymaga uwagi zarówno konsumentów, jak i profesjonalistów z branży finansowej. Wprowadzane zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa oraz przejrzystości na rynku kredytowym, ale również stymulowanie adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych.