Dokładnie 22 lipca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym, która określa nowe warunki wcześniejszej spłaty kredytów. Wcześniej niektóre banki stosowały opłatę za wcześniejszą spłatę przez pierwszych kilka lat kredytu. PKO BP posiadało opłatę za całkowitą wcześniejszą spłatę przez cały okres kredytowania. Teraz zostało to jednak unormowane dzięki Unii Europejskiej i opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu mogą być pobierane tylko przez pierwsze 3 lata trwania kredytu hipotecznego. Dodatkowo część dużych banków zniosła takie opłaty całkowicie i kredyt możemy nadpłacać bez prowizji od początku.

Należy jednak zwrócić uwagę, że może pojawić się koszt aneksu do umowy kredytowej, niezależnie czy nadpłata nastąpi w ciągu pierwszych 3 lat kredytu czy w okresie późniejszym. Aneks do umowy może być wymagany w przypadku, kiedy po wykonaniu nadpłaty kredytu hipotecznego zmieni się wysokość raty. Rata kredytu nie ulegnie zmianie, gdy kredyt zostanie nadpłacony od końca, a dokładnie gdy nadpłacony będzie kapitał ostatnich rat kredytu. Wtedy okres kredytowania skraca się odpowiednio, a rata pozostaje cały czas na tym samym poziomie, aneks nie powinien być wtedy wymagany. Jeśli natomiast przez nadpłacanie chcemy zmniejszyć ratę i zostawić ten sam okres kredytu to wtedy może pojawić się potrzeba podpisania aneksu do umowy kredytowej, co może się wiązać z kosztem rzędu 100, czy 200 PLN – zależnie od banku. Jeżeli więc przez nadpłacanie chcemy zmniejszyć ratę kredytu to lepiej nadpłacać kredyt większą kwotą raz na jakiś dłuższy czas, aby dodatkowo nie ponosić kosztów aneksów do umowy zbyt często.

Wybieranie banku przez pryzmat kosztów wcześniejszej spłaty może mieć sens jeśli planujemy nadpłacić kredyt znaczą kwota w ciągu pierwszych 3 lat. Należy też zwrócić uwagę że nawet, jeśli bank posiada prowizję za nadpłatę kredytu to jest to maksymalnie ok. 3%  od nadpłacanej kwoty. Przy nadpłacie kredytu hipotecznego kwotą rzędu 10 000 PLN zapłacimy zatem 300 PLN prowizji, więc nie jest to dużo. Jednak gdy będziemy chcieli nadpłacić kredyt kwotą 100 000 PLN czy 200 000 PLN to już opłata za wcześniejszą spłatę może być znaczna.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na to, iż nadpłacanie kredytu powoduje zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu hipotecznego. Nadpłacamy zawsze tylko i wyłącznie kapitał, więc jeśli wpłacimy ekstra do banku pewną kwotę to od tej sumy zostaje proporcjonalnie anulowana pewna suma odsetek. Przykładowo jeśli mamy kredyt na 30 lat to jedna pożyczona złotówka kapitału generuje nam około 0,62 PLN odsetek przy oprocentowaniu kredytu rzędu ok. 3,6%. Jeśli zatem nadpłacimy kredyt hipoteczny kwotą 10 000 PLN będzie odpowiednio anulowane około 6 200 PLN odsetek. W ten sposób możemy łatwo zniwelować koszt kredytu zwłaszcza, że aktualnie większość banków nie pobiera już opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

Warto brać więc pod uwagę koszty wcześniejszej spłaty kredytu w momencie, gdy planujemy jego rychłe nadpłacanie. Jednak jeśli kredyt bierzemy na długi czas i chcemy płacić raty regularnie co miesiąc bez nadpłacania to myślę, że wybór banku przez pryzmat kosztu całkowitego kredytu jest bardziej opłacalny.