Własne mieszkanie lub przytulny dom to marzenie wielu osób. By je zrealizować, najczęściej trzeba posiłkować się kredytem hipotecznym. Jednak nie każdy może sobie na niego pozwolić. I nie mamy na myśli tylko zdolności kredytowej. Równie poważną barierą jest wkład własny. Co zrobić, gdy na koncie brakuje oszczędności, a na kredyt hipoteczny na mieszkanie w Krakowie nie może czekać? Podpowiadamy, jak otrzymać kredyt bez wkładu własnego.

Od 2014 r. zasady związane z otrzymaniem kredytu hipotecznego reguluje tzw. Rekomendacja S, wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Określa ona minimalny poziom wkładu własnego, który od 2017 r. wynosi 20%. W praktyce, przy obecnej sytuacji rynkowej i cenach mieszkań oraz materiałów budowlanych, kwota ta może oscylować w granicach 25-90 tys. zł. Niektóre banki oferują np. kredyt hipoteczny w Krakowie z wkładem własnym na poziomie 10%, ale jest to kosztem wyższego oprocentowania.

Kredyt na mieszkanie w Krakowie – co może być wkładem własnym?

Wkład własny nie musi funkcjonować jedynie w postaci gotówki. Jego rolę mogą pełnić np. inne nieruchomości. To rzadko spotykane w przypadku osób młodych, ale jeśli posiadamy już mieszkanie lub jakąkolwiek inną nieruchomość, banki czasem zgadzają się, by traktować ją jako wkład własny. Może być to także nieruchomość należąca do naszych bliskich, jednak wtedy właściciel nie tylko musi przyjąć wpis do hipoteki, ale czasem i przystąpić razem z nami do kredytu. Gdy chcemy zbudować dom, kredyt w Krakowie czy dowolnym innym mieście możemy otrzymać z wkładem własnym w postaci posiadanej już działki. W takim przypadku jej wartość musi być potwierdzona przez rzeczoznawcę.

Kredyt hipoteczny Kraków – darowizna lub środki z emerytury jako wkład własny

Oszczędności niewystarczające na wkład własny można zastąpić lub uzupełnić także darowizną otrzymaną od bliskich. Nie polecam brania pozabankowych pożyczek, by wnieść wkład własny do kredytu hipotecznego np. na dom w Krakowie. Pamiętajmy, że darowizna w ramach zerowej grupy podatkowej po złożeniu w urzędzie skarbowym deklaracji SD-Z2 nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli przyszły kredytobiorca zdecydował się wcześniej na otwarcie konta emerytalnego IKE lub IKZE i zgromadził na nim już pewne środki, bank może zaliczyć je na poczet wkładu własnego. Warto podkreślić, że środków tych nie trzeba wypłacać – będą one jedynie zabezpieczone przez bank do czasu spłaty przez kredytobiorcę kwoty kredytu odpowiadającej wkładowi własnemu.

Kredyt hipoteczny na dom w Krakowie a inne formy wkładu własnego

Środki zgromadzone na remont domu lub mieszkania również mogą zostać uznane jako wkład własny. W takim przypadku na wartość nieruchomości złoży się jej cena oraz kosztorys planowanych prac. Podobnie jest z kosztami poniesionymi na roboty budowlane lub zakup materiałów budowlanych. Kilka banków zgodzi się również na przyjęcie jako wkład własny do kredytu na mieszkanie w Krakowie różnicy pomiędzy wyceną nieruchomości a faktyczną ceną zakupu. Ta opcja wymaga skorzystania z usług rzeczoznawcy, choć trzeba podkreślić, że banki i tak zazwyczaj wymagają wniesienia 10% wkładu w gotówce.